Nadzor nad projektima

 • Stručni nadzor na projektima za sanaciju objekata u poplavljenim područjima u općinama na teritoriji Federacije BiH - UNDPBiH.
 • Stručni nadzor na projektima za sanaciju klizišta u općinama na teritoriji Federacije BiH - UNDPBiH.
 • Konsultantske usluge za nadzor nad izgradnjom autoceste na koridoru Vc, dionica Vlakovo - Tarčin, pod-dionica Vlakovo - Lepenica.
 • Konsultantske usluge za nadzor nad izgradnjom autoceste na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Lepenica - Suhodol.
 • Konsultantske usluge za nadzor nad izgradnjom autoceste na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Suhodol - Tarčin.
 • Konsultantske usluge za nadzor nad izgradnjom autoceste na koridoru Vc, dionica Svilaj - Odžak.
 • WATSAN – Projekt Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Konsultantske usluge.
 • Ugovor za obavljanje nadzora na projektu izvođenje radova na izgradnji glavne gradske magistrale u Zenici - GGM Zenica, vanjska kontrola.
 • Ugovor o obavljanju stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji kolovoza lokalnog putnog pravca Magistralni put M-18-Teočak, dionica Omerovići-Dom zdravlja.
 • Ugovor o obavljanju stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R-460, Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice, sekcija: Dom Zdravlja Gračanica - Autobuska stanica Gračanica.
 • Ugovor o obavljanju stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-461 Srebrenik (Cornflips-Bukva).
 • Glavni dizajn projekat rekonstrukcije rasksnice na sekciji puta Jelah-Karuše, raskrsnica u Kraševu.
 • Ugovor o stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova na projektima 1.Rehabilitacija ulica u Tuzli, 2.Rekonstrukcija i sanacija obilaznog puta na Bjelašnici, općina Trnovo 3.Rekonstrukcija puta Rakova noga-Crnići-Bjelovići, općina Kreševo.
 • Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R 456 Humci-Previle,dionica od spoja na regionalnom putu u Humcima prema Previlama.
 • Stručno tehnički nadzor na izgradnji mosta na rijeci Turiji (Mosorovac).
 • Stručno tehnički nadzor na sanaciji potpornog zida na M18,Dionica:Šićki Brod-Sarajevo.

Projektovanje (važniji projekti)

 • Izrada glavnog projekta .1. Rekonstrukcija ulice Patriotske lige i Oslobodilaca Kalesije. 2. Izgradnja nove ulice, dionica od tubića-ulica Senada Požegića.
 • Rehabilitacija kolovoza na M18, na dionicama: Ljubače-Živinice i Đurđevik-Vitalj.
 • Izrada glavnog projekta puta Teočak-Bilalići-Janjiri.
 • Glavni projekat sanacije i rehabilitacije kolovozne konstrukcije na R-462 Ormanica-Gradačac-Slatina. Od raskrsnice Kerep do ulaza u Gradačac.
 • Glavni projekat izgradnja pješačke staze na R455a,Poljice-Živinice-Zelenika.
 • Glavni projekat sanacacije trupa lokalne ceste Humka-Vražić-Brnjik.
 • Studija “Sistem saob.mreže Općine Tuzla”.
 • Glavni projekat sanacije trupa Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice.
 • Izrada tehniče dokumentacije glavnog projektnog rješenje odvodnje kroz naseljeno mjesto Đurđevik uz cestu M-18dionica: Živinice-Stupari.
 • Pješačke staze R 469”Helios-jezero Breštica”.
 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcije R459, Tuzla-Dokanj-Šibošnica,l=1000m.
 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcija regionalnog puta, R456 Humci-Previle.